سفارش های 50 دلاری یا بیشتر واجد شرایط ارسال رایگان هستند!

جزئیات خدمات

Service Image

سبزیجات تازه

در مزرعه ارگانیک ما، با پایه گذاری خاک سالم و غنی از مواد مغذی شروع می کنیم. ما از شیوه های پایداری مانند تناوب زراعی، کشت پوششی و کمپوست استفاده می کنیم. این به حفظ حاصلخیزی، ساختار و تنوع میکروبی خاک کمک می کند. با اجتناب از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها، به فرآیندهای طبیعی اجازه می‌دهیم شکوفا شوند و اکوسیستم متعادلی را ایجاد کنیم که گیاهان می‌توانند در آن رشد کنند.

در دامپروری ارگانیک با حیوانات با دقت و احترام رفتار می شود. به آنها دسترسی به فضای باز، شرایط زندگی تمیز داده می شود و هورمون رشد یا آنتی بیوتیک به آنها داده نمی شود.

Icon

100% ارگانیک

محصولات ما توسط ارگانیک معتبری که شما اغلب از آن حمایت می کنید، تایید شده است

Icon

محصولات تازه

محصولات ما توسط ارگانیک معتبری که شما اغلب از آن حمایت می کنید، تایید شده است

service

مدیریت پروژه

کشاورزی ارگانیک برای حفظ سلامت خاک و مدیریت آفات به روش های طبیعی مانند کمپوست سازی، تناوب زراعی و کنترل بیولوژیکی آفات متکی است. این بدان معناست که هیچ ماده شیمیایی مصنوعی در فرآیند کشت استفاده نمی شود.

در دامپروری ارگانیک با حیوانات با دقت و احترام رفتار می شود. دسترسی به فضای باز و شرایط زندگی تمیز برای آنها فراهم شده است.

ما با فداکاری و محبت کمک می کنیم

ما به خطوط دوغاب توجه زیادی می کنیم، آنها را تمیز می کنیم و آنها را به رنگ و حالت اولیه خود باز می گردانیم و به کل سطح ظاهری تازه می دهیم.

مزرعه ارگانیک ما، با پایه گذاری خاک سالم و غنی از مواد مغذی شروع می کنیم. ما از روش های پایدار مانند کشت پوششی در تناوب زراعی و کمپوست استفاده می کنیم. این به حفظ حاصلخیزی، ساختار و تنوع میکروبی خاک کمک می کند. با اجتناب از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها، به فرآیندهای طبیعی اجازه شکوفایی می‌دهیم.

مزرعه ارگانیک ما، با پایه گذاری خاک سالم و غنی از مواد مغذی شروع می کنیم. ما از روش های پایدار مانند کشت پوششی در تناوب زراعی و کمپوست استفاده می کنیم. این به حفظ حاصلخیزی، ساختار و تنوع میکروبی خاک کمک می کند. با اجتناب از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها، به فرآیندهای طبیعی اجازه شکوفایی می‌دهیم.

مزرعه ارگانیک ما، با پایه گذاری خاک سالم و غنی از مواد مغذی شروع می کنیم. ما از روش های پایدار مانند کشت پوششی در تناوب زراعی و کمپوست استفاده می کنیم. این به حفظ حاصلخیزی، ساختار و تنوع میکروبی خاک کمک می کند. با اجتناب از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها، به فرآیندهای طبیعی اجازه شکوفایی می‌دهیم.

مزرعه ارگانیک ما، با پایه گذاری خاک سالم و غنی از مواد مغذی شروع می کنیم. ما از روش های پایدار مانند کشت پوششی در تناوب زراعی و کمپوست استفاده می کنیم. این به حفظ حاصلخیزی، ساختار و تنوع میکروبی خاک کمک می کند. با اجتناب از کودهای مصنوعی و آفت‌کش‌ها، به فرآیندهای طبیعی اجازه شکوفایی می‌دهیم.